پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398


دکتر سهیل طاهری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
s.taheri@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0